Przeglądy rejestracyjne

Każdy pojazd mechaniczny musi przejść okresowe badania stanu technicznego. Obowiązek ten dotyczy właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, autobusów, tramwajów, a także pojazdów specjalnych i innych. Badania techniczne należy wykonać przed upływem ważności wpisu umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Oferujemy Państwu przeglądy rejestracyjne:

 • samochodów osobowych i ciężarowych,
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy RP,
 • pojazdów zasilanych gazem,
 • autobusów,
 • taksówek,
 • pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep,
 • naczep,
 • motocykli,
 • zmian konstrukcyjnych w pojazdach.

Gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług, dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Ponieważ zatrudniamy fachowców z wieloletnim doświadczeniem, mogą Państwo liczyć na profesjonalne doradztwo i pomoc. Wszystkie przyrządy i urządzenia za pomocą, których dokonujemy przeglądów technicznych, posiadają odpowiednie certyfikaty. Dokładamy wielu starań, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Decydując się na przeprowadzenie okresowych badań technicznych u nas, dostają Państwo możliwość całorocznej kontroli stanu technicznego swojego pojazdu.

Cennik opłat okresowe badania techniczne

Opłaty za przeprowadzenie badania są ustalone na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Lp.WyszczególnienieOplata w zł
(zawiera VAT)
1. Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.16pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
1.17tramwaj – wagon silnikowy330,00
1.18tramwaj – wagon przegubowy395,00
1.19tramwaj – wagon doczepny czynny250,00
1.20tramwaj – wagon doczepny bierny110,00
1.21trolejbus – badania elektryczne 2)115,00
1.22motorower50,00
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badan technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju120,00
2.3skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu kola kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma byś używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji60,00
6.10pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym50,00
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
7.Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7wykonanie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255,00

Objaśnienia:

1 .W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazd

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.